L’estudi de les fonts documentals es considerava fins no fa molt de temps un reducte d’erudits, un camp restringit a l’àmbit científic i acadèmic que creava una barrera, més que física, interpretativa respecte del nostre passat. Afortunadament els arxius actuals estan oberts a públic de tot tipus, circumstància que ha afavorit un coneixement de la història més crític, polièdric i transversal.

nuestra historia
Plano de la Calle de San Antón y Plaza Maisonnave. 1897, AMSJA

I això és així perquè la documentació que custodien els arxius, principalment amb valor administratiu, és capaç d’oferir diferents lectures i ser objecte d’estudis variats. Un cens d’habitants del segle XIX ens ajuda a comprendre, no solament la demografia local i els nuclis familiars, sinó també l’estratigrafia social, la seua distribució en el nucli urbà, l’alfabetització, els sectors productius, etc. Un pressupost municipal que avui té valor econòmic i administratiu, pot ser analitzat partida per partida i estudiat com una font antropològica que plasma les tradicions, festes o activitats del dia a dia, a més d’altres consideracions polítiques i socials.

A les característiques físiques pròpies del paper –suport de la documentació fins a la recent incorporació del document electrònic– i les atencions que requereix la seua conservació pel que fa al control de la temperatura i la humitat relativa, cal afegir les vicissituds pròpies de la història, com són guerres, plets o instal·lacions inadequades.

Aquests factors –sense deixar de banda que la nostra vila, en temps passats Universitat de Sant Joan i Benimagrell, pertanyia a la ciutat d’Alacant– han fet que el document més antic que conserva l’AMSJA date del 1847, i que les sèries documentals relatives a impostos i exaccions, pressupostos, padrons d’habitants i actes del Consell Municipal o Ple s’inicen en la segona meitat del segle XIX.

L’AMSJA disposa en l’actualitat d’unes modernes instal·lacions, entre les quals hi ha una àmplia sala de consulta amb biblioteca auxiliar especialitzada en temàtica local i un espai expositiu propi en el qual es poden dur a terme activitats de difusió dels fons.

Serveis

Entre els serveis que ofereix als ciutadans, professionals i investigadors que vulguen aproximar-se a les fonts documentals, està l’assessorament en la utilització i estudi dels documents, l’accés a la informació i la conservació preventiva dels suports, realització de visites i tallers didàctics, etc.

Com tot arxiu municipal, l’AMSJA custodia el fons documental de la institució a la qual pertany, els documents produïts i rebuts per l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Però, a més, conté fons procedents d’altres institucions locals com la Cambra Agrària, organitzacions polítiques i sindicals del municipi, i també arxius de persones i famílies que han volgut dipositar-hi els seus documents perquè qui vulga els puga estudiar.

Les prop de nou mil unitats d’instal·lació documental que es guarden en l’AMSJA formen una mena de memòria col·lectiva de la història de la nostra vila. Els documents ens poden parlar si volem escoltar-los i mereixen totes les nostres atencions perquè puguen continuar fent-ho a les noves generacions.

Telegrama Villa

Sabies que…?

Per a l’estudi del nostre municipi un dels documents més antics i destacats és el plet per homicidi entre sarraïns conservat en l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Aquest procés legal del 1315, amb els interrogatoris, declaracions i altres tràmits, podria semblar un document àrid, però ha sigut una font clau per als estudis històrics, antropològics i de toponímia que se n’han derivat i s’ha revelat com la descripció més antiga coneguda de la gent que habitava aquesta zona de l’horta, una font que ens aporta referències a l’economia, creences i als estils de vida.