El municipi de Sant Joan d’Alacant s’ubica en un clima semiàrid caracteritzat per hiverns temperats i relativament humits combinant amb èpoques estivals especialment llargues i d’escasses precipitacions.


Aquesta climatologia condiciona una vegetació on predomina el matollar mediterrani amb presència d’exemplars arboris de Pi Blanc.


Un exemplar d’aquest tipus de paisatge el trobem al Parc Forestal de La Coix, situat a l’oest del terme municipal. Es tracta d’una zona composta de diferents terrasses d’antics cultius de l’horta (garroferes, ametlers i oliveres), ubicats en un tàlveg, els vessants del qual alberguen una representació del bosc mediterrani.


Aquest parc compta amb una àrea recreativa amb taules, aigua, ombra, punt de reciclatge i un mirador al paisatge de l’antiga Horta d’Alacant.

Fotografies de Senderismo en Alicante i Turisme Sant Joan.