Instal·lacions

Auditori: amb capacitat per a cinc-centes persones. S’utilitza per a programació teatral, concerts, esdeveniments, congressos, cinema, mostres, festivals i lliuraments d’orles dels centres educatius del municipi.

Sala de conferències: amb capacitat per a cinquanta persones, dotada de mitjans audiovisuals, és utilitzada per a tallers, conferències, presentació de llibres, rodes de premsa i xarrades divulgatives.

Sala d’exposicions: denominada Sala de Pablo Lao.

Sala d’arts escèniques i circenses: per als tallers de teatre i circ, com també per als assajos dels diferents grups amateurs del municipi.

Sala d’arts plàstiques: espai destinat a impartir tallers de pintura, escultura, ceràmica i manualitats.

Sala de dansa: espai destinat als tallers de ballet i dansa.

Sala polivalent: espai reservat per a tallers diversos com taitxí, preparació al part, lactància, balls de saló.

Auditori d’assaig de la Societat Musical La Pau: situada en un annex a l’auditori, està equipat per als assajos dels músics de la societat.

 

Serveis

Consell Municipal de Cultura. El Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d’Alacant és un òrgan de participació a través del qual els col·lectius o persones relacionades amb el sector cultural del municipi poden trobar un fòrum adequat per a canalitzar les seues opinions, suggeriments, necessitats, problemàtiques, propostes, iniciatives, i inquietuds, i que puguen ser tingudes en compte a l’hora de prendre les decisions municipals que els puguen afectar, com també sumar esforços per a rendibilitzar el treball dut a terme en la recerca d’objectius comuns.

El Consell Municipal de Cultura es va constituir el 16 de març de 2015. Els membres del consell van cessar íntegrament amb la renovació de la corporació. En aquests moments es treballa per a convocar els nous membres del consell.

S’han elaborat cinc comissions de treball permanents:

1. Arts plàstiques i visuals. Audiovisual, cinema i fotografia.

2. Arts escèniques i circenses.

3. Música.

4. Lletres i còmics.

5. Patrimoni cultural i cultura popular.

Certàmens i mostres
Certamen Nacional de Pintura Vila de Sant Joan d’Alacant. XLIX Edició

Festival de Cinema de Sant Joan d’Alacant. XVI Edició sobre Curtmetratges amb el Certificat de Qualitat Festivals

Curtmetratge 2016 per l’Associació de la Indústria de Curtmetratges (AIC)

Certamen de Narrativa Foguera Plaça de Maisonnave. X Edició

Certamen Nacional de Fotografia Vila de Sant Joan d’Alacant. III Edició

Mostra de Teatre Grecollatí. I Edició

Congressos estudiants de la UMH

Congrés d’Estudiants de Fisioteràpia

Congrés d’Estudiants de Farmàcia

Congrés d’Estudiants de Teràpia Ocupacional

Congrés d’Estudiants de Podologia

Agenda cultural: actualment la programació es fa bimensualment i se sol publicar en la web de l’ajuntament, en la de turisme i en format paper, i es procura que estiga disponible al carrer sempre al començament del període a què correspon.

Tallers culturals
Societat Musical La Pau: concerts extraordinaris, concerts de primavera, Santa Cecília, Nadal, audicions al juny i desembre, festivals d’estiu i el Memorial Ignacio Melón.

Orquestra de Pinçament i Plectre de Sant Joan: concerts extraordinaris, concerts de primavera, Santa Cecília, Nadal i festivals d’estiu.

Orfeó de Sant Joan: concerts extraordinaris, concerts de primavera, Santa Cecília, Nadal i festivals d’estiu.

Representacions teatrals: durant tot l’any es programen d’una a dues obres de teatre de tots els grups teatrals del municipi (Treatre, Kynortion, Lapsus, Miranos, Associació Cultural Lloixa i del recentment creat El Gallinero). També al final del curs (juny), se solen realitzar representacions dels tallers de teatre.

Durant els mesos de juliol i agost se celebren els Festivals d’Estiu, amb la instal·lació a l’exterior de la Casa de Cultura, al cor de la plaça de Josep Carreras, d’escenaris per a celebrar esdeveniments oficials i musicals.

Convenis i col·laboracions

Conveni amb la UMH (Universitat Miguel Hernández).

Conveni amb la UA (Universitat d’Alacant).

Col·laboració amb la Creu Roja (cessió de sales de la Casa de Cultura i Centre Cultural).

Col·laboració amb la Unitat d’Atenció a la Família Dr Esquerdo (cessió de sales de la Casa de Cultura i Centre Cultural).

Col·laboració amb el Conservatori Vila de Sant Joan, impartint classes en les nostres instal·lacions sobre instruments de vent fusta, vent metall, corda fregada, percussió i piano.

Escola de Creació Jove
L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, a través de la Regidoria de Joventut, i d’acord amb l’article 48 de la Constitució espanyola que estableix que «els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural», i amb la finalitat de potenciar la capacitat creativa de la gent jove, crea l’Escola Municipal de Creació Jove.

Aquesta Escola Municipal de Creació Jove, que es va posar en marxa al principi de l’any 2008, sorgeix amb l’objectiu de satisfer les inquietuds creatives dels joves i les joves de Sant Joan d’Alacant, amb la realització d’activitats relacionades amb les arts plàstiques, escèniques, musicals, audiovisuals, etc. Constitueix, d’una banda, un lloc d’aprenentatge, i de l’altra, proporciona un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement en l’àmbit de l’expressió artística, a més de ser una alternativa d’oci els caps de setmana.

Els objectius:

– Potenciar les capacitats creatives entre els joves i les joves en alguna disciplina de l’expressió artística.

– Fomentar la participació de la joventut i promoure l’associacionisme juvenil en l’àmbit de la creació artística.

– Fomentar un nou model per a ocupar el temps lliure dels joves i les joves d’una manera més creativa.

– Promoure una forma d’oci alternativa a l’habitual els caps de setmana que és quan s’organitzen els tallers.

Projecte Ens Movem 
Ens Movem és un projecte de la Regidoria de Joventut en què els protagonistes són joves amb diverses capacitats que s’uneixen amb l’objectiu de crear un moviment de cooperació, solidaritat, creativitat, aprenentatge mutu i inclusió a través de les arts escèniques.

nos movemosParteix del treball en grup sense que importen les característiques específiques de cadascú. D’aquest grup sorgeix una experiència màgica en la qual els joves i les joves extrauen un aprenentatge mutu enriquidor de tot el procés. Estímuls molt positius que constitueixen un patrimoni molt valuós i que formen l’eix central del projecte.

L’experiència viscuda a través del projecte és el que porta a utilitzar-lo com a recurs per a sensibilitzar els joves sobre la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta manera ajudem a impulsar un dels objectius més importants: difondre i fer conèixer el projecte com a eina per a la visibilització i normalització de la diversitat funcional, el foment del respecte i l’acceptació de les persones amb capacitats diverses.

Ens Movem + oci inclusiu

Es treballa una oferta d’oci inclusiu a través d’activitats d’oci, de dia o de cap de setmana, que tinguen un caràcter formatiu i complementari en l’àmbit de les arts escèniques. Durant un cap de setmana es combinen activitats de perfeccionament de les arts escèniques, amb activitats d’avaluació, dinamització i cohesió de grup, així com iniciatives més lúdiques, com poden ser visites turístiques als municipis on es fa l’activitat.