La casa Ravel és una construcció amb forma de «L». A la planta baixa hi ha el vestíbul de dues crugies adossades que es comuniquen a través d’un buit vertical allindanat; en una de les crugies se situen les estances del mitger, i en l’altra, la cuina. L’escala es troba en una caixa independent d’aquests espais. El celler és al semisoterrani, té forma rectangular i està cobert amb volta canó.

La planta superior és ocupada per l’habitatge del propietari amb les dependències agrupades i orientades a llevant. Adjacent a la façana nord hi ha una terrassa. Finalment, al cantó nord-est un cos sobreïx per damunt del pis superior, conseqüència d’una ampliació de les dependències.

Com a elements ornamentals hi destaca el paviment ceràmic amb les dues esses dibuixades sobre el material encara cru del vestíbul. Els paviments hidràulics de la planta principal són fruit de les reformes dutes a terme al principi del segle XX.

Tant al nord com al sud s’estenen importants jardins que li han valgut el reconeixement de jardins singulars per part de l’Ajuntament de Sant Joan, on destaquen els pins, les palmeres, els xiprers i les buguenvíl·lees.

En aquesta època n’era el propietari Federico Leach Laussat, d’origen suec per part de mare i avi, el cònsol de Suècia a Alacant Fredrik Cristierning. Federico Leach va ser accionista del Canal de l’Horta, es va casar en primeres núpcies amb María Ausó Llopis, i en segones, amb la seua cunyada, Concepción Ausó Llopis. D’altra banda, son pare, Francisco Javier Laussat Clavería, va ser vicecònsol de França a Alacant el 1832. Actualment, l’habitatge continua pertanyent a una branca d’aquesta família.