La finca Espinós es troba molt pròxima al campus universitari Miguel Hernández i a l’Hospital de Sant Joan d’Alacant. De l’edifici cal destacar-ne l’acabament en forma de torreta i coberta de quatre vessants de teula plana i decorada amb cavallons ceràmics. Aquesta construcció consta de dues plantes. Inicialment, a la inferior hi havia les dependències relacionades amb la vida agrícola, que permetien el pas als estables i als corrals que avui són impossibles de reconèixer. La planta superior acollia les estances nobles de l’habitatge, que actualment s’han transformat en suites de luxe, després de les obres de condicionament com a hotel.

De les façanes i elements ornamentals originals ja no en queda pràcticament res a causa de les últimes intervencions del segle passat que han donat lloc a l’aparició, per exemple, d’una porxada amb enormes arcs carpanells, a la disposició de buits de les finestres i al tractament de les fusteries. L’ús d’aquesta finca com a lloc d’esbarjo ha permès la conservació del jardí, del qual cal destacar la pinada. El cronista Viravens la cita en els seus escrits, juntament amb qui en va ser el propietari, Pedro García Andreu el 1876.