Una placa ceràmica col·locada sobre la porta ens recorda aquest fet. La inscripció diu: «Aquí va plorar la Mare de Déu de Loreto l’1 de març de 1545.» Conten les cròniques que per aquella època, el Camp d’Alacant patia una terrible sequera. La desesperació era tan profunda, que es va organitzar una rogativa per a traslladar el retaule de la Mare de Déu des de l’església de Mutxamel fins al monestir de la Santa Faç. Al retorn de la processó per Sant Joan, el portador de la figura, mossèn Llorenç Boix, es va aturar esgotat per l’esforç de carregar la pesada imatge. Va ser llavors quan tots els presents van veure com les llàgrimes eixien dels ulls de la Mare de Déu. Poc temps després d’aquell episodi va començar a ploure, fet que els veïns van atribuir a la intermediació de la seua Mare de Déu. Per a commemorar el miracle es va col·locar una senzilla creu en aquest lloc. D’aquesta història en tenim moltes dades gràcies al manuscrit de mossèn Joan Artés, del segle XVI, i al Llibre de la Confraria de la Mare de Déu.