La finca El de Soler té una façana principal orientada cap al sud amb un buit d’accés gran, però sense rellevància especial, mentre que en el primer pis, els quatre buits de les balconades d’escassa volada de taules de fusta i platines de ferro estan disposats en intervals de longituds similars.