La finca El Jabalí consta de dues altures. La construcció es configura en dos cossos, un al davant i un altre al darrere amb dues cobertes amb dos vessants diferenciades. La planta superior recula respecte del cos posterior per a formar una terrassa correguda. A causa del canvi d’ús de l’edificació s’han produït modificacions que han afectat principalment els envans, encara que es mantenen els elements estructurals funcionals bàsics, de manera que es fàcil reconèixer la disposició inicial. El terra encara conserva la ceràmica original i s’hi pot endevinar el traçat dels envans antics. Les cobertes de teula plana es refermen sobre unes mènsules de fusta.

Orientada cap al camí d’accés trobem la façana principal, té una composició geomètrica molt original, caracteritzada per la disposició dels buits amb gran varietat de mides. Crida especialment l’atenció l’enorme dimensió dels dos finestrals de la planta noble, separats per un portallum intermedi. Els paraments són blancs amb un marc verd en les obertures. Com a elements ornamentals destaquen les rajoles disposades en els ampits de les obertures en la façana principal, característic de final del segle XIX.

Al pati davanter podem observar un llimoner i una enfilada de bardisses que corre paral·lela a la carretera. Al costat d’aquest espai es conserva un esplèndid lledoner de vora cent anys. El lledoner abriga un dels espais exteriors més impressionants del municipi, una immersa pèrgola  espessa de vegetació entapissant. Quan la calor creix, aquest lloc té un microclima molt agradable, i en èpoques assenyalades com la Santa Faç es converteix en un oasi per als privilegiats que hi poden accedir a les seues instal·lacions. Palmeres, xicrandes, fileres de xiprers i una infinitat de plantes arbustives i entapissants complementen els jardins concedint al conjunt una gran singularitat i bellesa.

a.