A mitjan segle XIX van ser propietaris d’aquesta residència els comtes de Soto-Ameno. L’actual finca ha experimentat nombroses ampliacions i reestructuracions, l’última de les quals a conseqüència de l’eixamplament de la carretera. Aquesta obra pública va comportar la demolició de diverses edificacions auxiliars i la construcció d’un nou edifici a la part sud. En la façana nord destaca l’escut nobiliari situat sobre l’arc de la porta d’accés, sota les senzilles balconades de la planta principal, amb el terra cobert de fusta i ampits de ferro forjat.

Pins, ficus, palmeres de gran alçada, juntament amb un pebrer bord, acompanyats de vegetació arbustiva, abracen l’edificació al nord de la casa. Mentre que als horts abandonats de la part sud encara es conserven exemplars de garrofer, espècie que juntament amb l’olivera s’ha convertit en l’últim testimoni del que un dia van ser els camps de l’Horta d’Alacant, ara abandonats.

En l’actualitat, La Torreta s’ha reconvertit en un espai destinat a celebracions i cerimònies. És tota una experiència celebrar esdeveniments importants en aquesta noble construcció, immersos en un context agrari, acompanyats de la vegetació ornamental dels jardins, a menys de dos quilòmetres de la mar.