Aquest conjunt d’edificacions està format per un seguit de construccions independents adossades, que formen tres habitatges de dues altures i cobertes inclinades. Els buits i les balconades s’obrin a llevant i al sud, mentre que les façanes que miren cap al nord no tenen obertures. A ponent se situa el jardí, cosa que obliga a protegir la façana oest amb porxades, patis i lones.

S’han dut a terme nombroses intervencions en la finca Perefort des del final del segle XIX i durant el segle XX, de manera que és difícil reconèixer els espais interiors originals, igual que el celler, que s’ha reconvertit en garatge. Les façanes també estan molt alterades, són planes i predominen els massissos sobre els buits. Destaquen les balconades amb volades de pedra i les baranes de forja amb motius vuitcentistes.

L’arc d’entrada a la finca és una de les fites del camí del Campet. Està fet amb carreus, amb un buit rematat per un arc de mig punt sobre imposta de franja molt àmplia i un entaulament recte sobre el qual es van col·locar tres pinacles acabats en bola, avui desapareguts. Al costat de l’arc hi ha una palmera datilera de més de cent anys, amb sis braços i nombroses filloles, exemplar protegit pel catàleg d’arbres i jardins de Sant Joan. El camí d’accés a la casa transita al costat d’un hort d’oliveres. Els jardins de la residència compten amb palmeres, oliveres, dues araucàries, un pebrer bord i tres garrofers de més de tres-cents anys d’antiguitat, també catalogats. Sabem que al començament del segle XX era propietària d’aquesta residència Juana Izquierdo.