Sant Eduard presenta una composició molt sòbria, amb una disposició d’obertures regulars en la façana principal, orientada a llevant. En aquesta façana apunten tres petits balcons amb peanya de pedra i barana de ferro forjat de quadrat. L’acabament de la façana està coronat per una cornisa amb motlures sobre la qual recolza la canal. En el lateral nord, observem la presència de la torrassa mentre en el lateral sud hi ha una terrassa en la planta de dormitoris. Destaca la coberta de tres vessants acabats en teula corba. La façana de ponent dóna a un corriol que separa la finca de la de Palmeretes.

La finca Sant Eduard marca el final del camí de Palmeretes. Seguint la mateixa senda pel camí del Campet, es travessaven els camps i l’enclavament de Quatre Camins fins a arribar a la platja. Històricament els dos camins, juntament amb el que avui és el carrer del Secretari Basilio Sala, tenien un únic apel·latiu, el camí de l’Alqueria del Canonge, que es prolongava fins a la finca Ansaldo. El camí continua sent practicable gràcies a una passarel·la per a vianants que passa per damunt de la carretera general. Està prevista la conversió de l’N-332 en una avinguda urbana, l’avinguda de Miguel Hernández, que comportarà l’eliminació de les passarel·les i la creació de passos adequats per a vianants i ciclistes, com també una millora integral de la imatge de la via. Quan s’aborde la reforma, es tornarà a cosir el vincle entre Sant Joan i Fabraquer Sud. D’aquesta manera, Sant Joan d’Alacant recobrarà la relació amb el seu antic camp i amb el que un dia va ser la seua platja.