La finca Sant Josep és de planta quadrada, té una única altura i una coberta amb quatre vessants. Adossada hi trobem una construcció destinada, possiblement, a ús agrícola o a habitatge de servei amb coberta inclinada i una volada paral·lela a la façana.

Les façanes de l’habitatge tenen una composició simètrica i una disposició cúbica, rematades per un ràfec corregut i per uns pinacles a les cantonades. Destaca una porxada en la façana orientada al sud. A més, hi trobem elements ornamentals propis del final del segle xix com els marcs dels buits, el fals encoixinat que marca les juntures verticals i horitzontals, la fusteria i els ampits de la terrassa prefabricats en formigó. En canvi, la façana de l’altra construcció és asimètrica.

Actualment, aquestes entrades han desaparegut, potser per la construcció del túnel de l’autovia que transcorre pel sud de la finca. Igualment, el jardí ha conegut un destí similar, ja que era de grans dimensions i estava recorregut per caminals perimetrals i centrals marcats amb pèrgoles de ferro.