A pesar de les nombroses reformes, la finca El de Vellós conserva encara elements originals, com l’ampli vestíbul, de planta rectangular i dividit en dues crugies, comunicades a través d’un arc de mig punt. La façana principal té una composició simètrica, tot i que en les últimes intervencions s’hi ha afegit un pòrtic de pedra artificial, que es transforma en balconada en el primer pis. El mateix s’ha fet en la façana est, que ha guanyant així un meravellós espai a l’ombra del pòrtic.

De la coberta inclinada de dos vessants sobreïx una torreta. Els elements ornamentals destacables són les pilastres sobre impostes d’ordre toscà en què es recolza l’arc del vestíbul, la barana de ferro forjat i el passamà de fusta de l’escala interior. Respecte dels elements de la façana, destaquen el perfil curvilini de les balconades i els rellotges situats a les façanes, així com les volades de rajola plana, disposades en quaranta-cinc graus. En l’actualitat està integrada en un extens jardí amb pinada.