IV Premi FERNANDO SORIA

S’inicia el concurs del IV Premi de Pintura de la Fundació Fernando Soria on es constitueixen les següents bases:

  1. S’estableixen els següents premis:
  • El 1º premi “IV PREMI DE PINTURA FERNANDO SORIA”. Es guardonarà amb un diploma i 2,500€.
  • El 2º premi “IV PREMI DE PINTURA FERNANDO SORIA”. Es guardonarà amb un diploma i 500€.
  • El Premi Jove “IV PREMI DE PINTURA FERNANDO SORIA”. Es guardonarà amb un diploma i 500€. Per a aquells menors de 25 anys.
  1. Els beneficiaris dels premis estaran subjectes a una retenció del 15% de l’IRPF sobre l’import dels mateixos, segons la legislació vigent.
IV premio Fernando Soria
Cartel IV Premi de Pintura Fernando Soria

Participants

3. Podran concórrer a aquest concurs artistes de tot el territori espanyol.

Requisits:

4. Cada concursant podrà presentar només una obra. Correran del seu compte les despeses de transport i segur, tant en presentació com en retirada de quadres.

5.Totes les obres seran originals, no admetent-se còpies no obres premiades ni seleccionades en altres concursos. La temàtica i tècnica seran lliures. El format no podrà ser superior a 110×100 cm, ni menor de 50×40 cm, per cap dels seus costats. Si alguna es compongués de parts diferents (díptics, tríptics, etc.) serà computat a l’efecte de dimensions màximes, el conjunt de totes elles.

Es participants donaran les instruccions necessàries per al muntatge i exhibició de la seva obra, quan ho considerin oportú. En cas contrari no s’admetran reclamacions.

5.Les obres no podran anar signades. Es mantindrà l’anonimat de les obres fins que el jurat falli els premis.

6.Totes les obres hauran de presentar-se sense emmarcar o ben emmarcades per un simple llistó de fusta; al dors de cadascuna s’adherirà un sobre tancat que inclogui les següents dades: Títol de l’obra, nom i cognoms de l’autor, domicili, telèfon, correu electrònic i fotocòpia de DNI, així com valoració de la mateixa. Els menors de 25 anys hauran d’indicar la seva edat en la part externa del sobre. Així mateix, s’inclourà una breu descripció conceptual de l’obra presentada i les dades d’interès que l’autor consideri necessaris destacar. Hauran de lliurar-se personalment o per agència entre els dies 1 i 30 d’abril de 2017 en el Museu Fernando Soria, C/ Cervantes, 19. 03550 Sant Joan d´Alacant, a excepció dels diumenges a la tarda i els dilluns, així com els festius de Setmana Santa en els quals el Museu romandrà tancat.

Selecció de les obres:

7. El jurat estarà format per persones qualificades de reconegut prestigi en el camp de les arts visuals. La seva composició es farà pública en donar a conèixer la fallada.

8. El concurs podrà declarar-se desert si així ho decidís el jurat qualificador.

9.Amb les obres seleccionades pel jurat s’organitzarà una exposició entre els dies 20 de maig i 18 de juny de 2017 a la Sala Beatriz.

10. Les obres premiades en el Certamen quedaran en propietat de la Fundació Fernando Soria, mantenint aquesta la reserva dels drets de publicació i reproducció de l’obra, sense necessitat de recaptar el consentiment de l’autor.

11. La Fundació Fernando Soria prendrà les mesures de seguretat al seu abast per a la millor conservació i vigilància de les obres, posant per a això el màxim zel en la seva cura; però no es responsabilitza de les possibles pèrdues, extraviaments, robatoris, incendi, desperfectes de les mateixes o qualsevol altre acte aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el seu transport, recepció, dipòsit, exhibició o devolució, ni d’accidents que es puguin produir.

12. El lliurament dels Premis es realitzarà el dia 20 de maig de 2017, coincidint amb el vuitè aniversari de la defunció de Fernando Soria”. La Fundació Museu Fernando Soria oferirà als guanyadors una exposició des del dia 20 de maig fins al 17 de juny de 2018.

Devolució de les obres:

13. Les obres no seleccionades es podran retirar en un termini màxim de 30 dies hàbils a partir de la fallada del jurat. Les obres que no hagin estat retirades passaran a formar part del patrimoni de la Fundació Fernando Soria.

Acceptació de les bases:

14. La participació d’aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat, no admetent-se reclamacions posteriors sobre aquest tema.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *