El Partidor del Toril se situa en el núm. 12-14 del carrer Comandante Seva, al costat de la plaça Maisonnave i l’Església Parroquial Sant Joan Baptista.

Plano de lineaciones de Sant Joan 1897. AMSJA

El sistema de séquies de l’Horta d’Alacant ve determinat en el nostre municipi per dos eixos fonamentals. D’una banda, la Séquia Major, d’origen islàmic, que des de l’assut de Mutxamel portava l’aigua del riu Monnegre fins a la part nord de Sant Joan d’Alacant i d’altra banda, el Gualeró -de gual o gola- la séquia construïda per a portar les aigües des de l’assut de Sant Joan en 1377. Totes dues séquies confluïen i les seues aigües baixaven per l’històric carrer de la Maigmona, sent aprofitades, entre altres, pel molí que encara podem veure allí.

El partidor del Toril (o Turil) –segons els autors locals deriva de l’àrab tura que vol dir canal era un element clau en el sistema de regadiu. Construït entre els segles XV i XVI, al costat probablement de la desapareguda torre defensiva de Juan Senia, permetia dividir en dos el cabal de la Séquia Major i crear una séquia principal que continuava pel Carrer Major i la del Carmen com a braçal de Sant Joan cap a Benimagrell i una altra secundària a l’esquerra denominada braçal de la Moleta cap a les terres de Fabraquer regades per les filloles de la Moleta de Dins i de Fora, entre altres. La forma original d’aquest partidor era més xicoteta i rectangular, amb una vora de carreus que suportaven la porta i el sistema que permetia dirigir l’aigua a un costat o a un altre; no obstant això després de les successives reformes urbanes va quedar modificat tal com podem vore hui en dia.

Amb la caiguda de l’activitat agrícola en el nostre municipi i l’arribada de sistemes més moderns de canalització i distribució de l’aigua, l’entramat de séquies va quedar en desús i per tant el partidor va quedar relegat a l’oblit durant dècades.

Estado del Partidor del Toril en 2007 y en 2017. AC Lloixa y AMSJA

Amb el pas del temps i l’abandonament, el partidor va experimentar una severa deterioració de les seues instal·lacions. No obstant això, les obres d’adequació i urbanització de la plaça Maisonnave dutes a terme en 2015, van propiciar la demolició de l’immoble que ocupava la parcel·la deixant-lo al descobert. Després d’exhaustius treballs de desenrunat i rehabilitació de la seua estructura, el jaciment roman visible a través d’un cristall protector perquè santjoaners i visitants puguen gaudir d’aquesta construcció històrica del sistema de reg de l’Horta d’Alacant.

¿Sabies que…?

Estado actual del Partidor del Toril. Audiovisual “Sant Joan: Agua y Tierra”

L’aigua de les séquies no sols servia per al reg dels horts sinó també per a omplir els pous tant privats com públics. A pocs metres d’ací, enfront de l’Església parroquial, existia un d’aquests pous públics mantingut pel mateix Ajuntament.