La finca Sant Antoni o el del Pro és de tipus residencial, ocupa una planta lleugerament rectangular i presenta un volum molt compacte. En la planta baixa destaca el vestíbul de dues crugies, comunicades entre si per una obertura formada per un enorme arc fet amb carreus. A aquesta estança s’obrien les diferents dependències específiques destinades a les tasques de la vida agrícola, com els estables i el celler, situat en la part posterior i convertit actualment en un magatzem.

Pel que fa a la planta superior, es desplega al voltant del vestíbul i acull les habitacions destinades a la vida pública i privada, com també els salons situats sobre el celler, els dormitoris i una petita capella on es venerava santa Rita. Existeix la tradició d’anar a visitar la santa el dia de la seua onomàstica, el 22 de maig.

La façana principal d’aquesta construcció està orientada a ponent i s’hi aprecien les reformes efectuades durant el segle XIX, en què destaquen els marcs dels buits, les fusteries i el forjat de les balconades.

A més, hem d’esmentar els forjats de les façanes posteriors, ja que per les seues característiques formals es poden datar en el segle XVIII, i el paviment del vestíbul, de fang cuit, és l’original. Finalment, hi ha un pati delimitat en paral·lel amb la façana principal, on destaquen uns pins de gran interès tant per l’alçada com per l’antiguitat.