Sabem que al principi del segle XX va ser propietari d’aquesta residència Tomás Torregrosa García. Totes les façanes de vil·la Carmen han sigut molt modificades. La més important és la que mira al jardí. El resultat de les diverses intervencions que s’hi han fet ha sigut la pèrdua de la composició simètrica de les façanes. En la planta superior trobem les estances públiques i privades del propietari.

Com a elements ornamentals destaquen el paviment de peces rectangulars de ceràmica de color groc disposades en forma d’espiga en el vestíbul; rajoles quadrades de ceràmica en damer roig i groc en la planta noble; les volades formades de rajoles ceràmiques pintades en roig almànguena i blanc; els balcons subjectes amb platines d’escàs gruix, amb taulers de fusta i els ampits de ferro forjat sense ornamentació. L’antic celler, a l’oest de l’habitatge i amb accés diferenciat al sud, s’ha convertit en dormitoris. Avui dia trobem un altre celler adossat a la façana nord.